S-coop, een initiatief van Saline Verhoeven, is een bureau voor landschapsarchitectuur en een netwerk van professionals dat ontwerpt aan de publieke ruimte van stad en landschap. Projecten variëren in fase van ontwikkeling, in opgave en complexiteit, in schaal en in context. We werken in opdracht of vanuit eigen initiatief.

Opgaven krijgen te maken met een grotere complexiteit. Daarom stellen we teams samen bestaande uit mensen vanuit meerdere disciplines. Zo krijgen we voor de gestelde opgave mensen met de noodzakelijke achtergrond, kennis en ervaring. Een cruciaal punt is dat alle teamleden over hun eigen discipline heen moeten kunnen werken. Deze ‘cross-over’ werkt als kruisbestuiving en levert vernieuwende, verrassende en evengoed realistische resultaten op.

Ontwerpend denken en plezier in samenwerken zijn de kern van onze aanpak. Ons doel is het verrijken van de dagelijkse omgeving en het beter gebruik maken van dat wat er al is. Klein durven denken maar met een helikopterview op de opgave is onze kracht.

 

“De multidisciplinaire ontwerpteams in grote steden werkten aan zowel sociale als fysieke problemen, waarbij de leefbaarheid van de bewoners centraal stond. De ontwerpteams zijn zo succesvol gebleken, dat de Rijksbouwmeester de teams handhaaft.” College Rijksadviseurs

“Het businessmodel als ontwerpopgave. In de nieuwe ontwerppraktijk gaat het niet alleen om het vormgeven van het fysieke eindobject, maar steeds vaker ook over het ontwerpen van het financieringsmodel.” Iris Schutte, Ruimtevolk

“In het plan wordt geschetst hoe de transitie van het verouderde bedrijventerrein in gang wordt gezet vanuit een krachtige visie op de ruimtelijke kernkwaliteiten van het gebied. De jury prijst ‘Speelruimte’ als een fluïde en adaptief plan dat de ontwikkeling in de tijd kan opnemen zonder dat de hoofdstructuur wordt aangetast en een stedenbouwkundige strategie die ook ontwikkeling in de toekomst kan opnemen zonder dat het op plekken vastloopt. Het transformatieproces krijgt nadrukkelijk een rol met duidelijke uitspraken over tussentijd en flexibiliteit.” Speelruimte Cruquius

“De actualiteit vraagt een heel ander soort planning: niet meer centraal gestuurd, maar interactief, lokaal, regionaal, holistisch, improviserend, bovenal menselijk. We zullen verschillen moeten leren waarderen als diversiteit. En complexiteit niet langer afwijzen.” Zef Hemel, Vrijstaat Amsterdam